Meta Battle Subway PokeBase - Pokemon Q&A

What were the japanese names of Raikou entei suicune mewtwo and mew??

0 votes

Also what were they for raquaza kyogre groudon latios latias deoxys dialga palkia and darkrai

asked Dec 29, 2010 by Ike,Lloyd Irving
Why do you want to know all of that ?

1 Answer

6 votes

Raikou-raikou
entei-entei
suicune-suikun
mew-myuu
mewtwo-myuutsu
rayquaiza-rekkuza
groudon-groudon
kyogre-kaiorga
latios-ratiousu
latias-ratiasu
deoxis-diukshsu
dialga-diaruga
palkia-parukia
darkray-darkrai

answered Dec 29, 2010 by charizard